Etusivu
Hallitus

Sukulehti

Myynti
Jäsenyys

Galleria

 

 

Etusivu
_________________________________________________________________________________

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Sukuseura järjestää yhteisiä sukupäiviä, retkeilyjä, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta,
selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tulokset
jäsenten tietoon sekä harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa. Seura pitää luetteloa jäsenistään ja julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää sukulehteä.

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin
puolelta on sukuun kuuluva tai joka on sukuun kuuluvan aviopuoliso tai leski.

Seuran 10-vuotishistoriikki

--------------------------------------------------------------------------

Nyt kaikki Leinosen sukuseuran lehdet vuodesta 1986 lähtien

luettavana täältä

 

Teitä koskevat tiedot sukuseuran arkistossa

Tarkistakaa, korjatkaa !