Leinosten sukuselvitykset

Sukuseuran ylläpitämissä tietokannoissa on tällä hetkellä reilut 100 000 Leinosten sukuun kuuluvaa henkilöä. Eri sukuhaarojen henkilömääriä ei voida laskea suoraan yhteen, sillä esim. moni Kainuun Leinosista kuuluu yhtä aikaa useaan sukuhaaraan.

Näistä sukuhaaroista on julkaistu sukukirja: Melalahden Ahola 14 (Kainuun Leinoset 1), Melalahden Leinola 12 (Kainuun Leinoset 2), Mainuan Leinola 1 (Kainuun Leinoset 3, Mainuan Leinoset), Tervolan Leinola 3 (Tervolan Leinoset), Kuusamon Leinoset

Kainuun sukuhaaroja tietokannassa lisäksi: Kivesjärven Leinola 2 ja 3 (käsittäen mm Säräisniemen Juusolan Leinoset) sekä Leinola 7 (Hongan suvun sisältävä sukuhaara) ja Leinola 8, Melalahti Leinola 13 ja Vuolijoki Matti Matinpoika Leinonen (s. 1814). 

Laukaan Leinoset: sukututkija Mika Hirvonen

Savon Leinoset: sukututkija Tapio Leinonen

Pohjois-Karjalan ja Laatokan Karjalan Leinoset: Karjalan alueen Leinoset