Leinosten suvun tutkimus

Sukuseuran ylläpitämissä Leinosten sukuhaarojen tietokannoissa on tällä hetkellä reilut 100 000 Leinosten sukuun kuuluvaa henkilöä. Leinosia koskeva tietojen keruu on lähtenyt yksittäisten henkilöiden tekemistä sukuselvityksistä, henkilötarinoista ja kuvista, joita seuran sukututkijat ovat koonneet yhteen ja tarvittaessa täydentäneet. Sukuselvitykset

Sukukirjoja on julkaistu sitä mukaa, kun Leinosten asuttamien talojen varhaisimmista isännistä jälkeläisineen on saatu koottua informaatiota riittävän kattavasti. Näiden sukutaulujen lisäksi julkaisuun on taustoitettu kyseisen alueen ja sitä asuttavien Leinosten historiaa. Historiakuvausta havainnollistavat kartat sekä kuvat asuinpaikoista. Tulevienkin sukukirjojen julkaisujärjestys määräytynee sen mukaan miten eri sukuhaarojen aineistoja saadaan täydennettyä. Lisähaastetta julkaisutyölle tuo EU:n tietosuoja-asetus, joka koskee mm. alle 100 vuotta vanhojen henkilötietojen julkaisemista. Sukukirjat

Olemme sukuseurassa käyneet keskustelua myös varhaisimpiin Leinosiin liittyvästä selvitystyöstä. Miten Leinoset ovat Suomea asuttaneet? Olemmeko kaikki samaa sukua? Näiden selvittämiseksi tulemme tarvitsemaan perinteisen suku- ja historiantutkimuksen rinnalle geneettistä sukututkimusta. Riittävän kattavasti toteutettujen isälinjan DNA-testausten avulla voimme mahdollisesti todentaa sekä sukuhaarojen geneettistä yhteyttä toisiinsa että Leinosten muuttoliikettä Suomessa. Aihetta esitellään ja siitä käydään keskustelua tarkemmin sukutapahtumassa Tampereella 13.–14.8.2022. DNA ja sukututkimus

Sukusi historia karttuu pala kerrallaan  

Aloita tutkimusmatka sukuusi 

Millainen on sinun Leinossukusi? Arvokkain tietolähteesi ovat sukulaisesi, jotka muistavat vielä tietoja suvun jäsenistä ja historiasta. Vanhojen valokuvien katsominen yhdessä herättelee muistoja. Tallenna haastattelusi sekä tiedot kuvien henkilöistä, kuvauspaikasta ja ajankohdasta.

Olisiko sukuasi jo Leinosten tietokannassa? Lähetä tiedustelu sukututkijallemme Pertti Leinoselle, pertti.leinonen@hotmail.com. Ilmoita vanhimman tuntemasi sukulaisen (Leinosen) tarkka nimi, syntymäaika ja -paikka. Vanhemmat sukupolvet löytyvät tietokannasta varmemmin. 


Kerätty tieto kasvaa sukupuuksi

Lähtötietojen kokoaminen Ennenkuin pääset tekemään sukututkimusta eri arkistoista tarvitset tarkempia lähtötietoja sukulaisistasi. Kokoa ja kuvaa perheeltäsi ja sukulaisiltasi asiakirjoja, kuten virkatodistuksia, perukirjoja, perheraamattuja, jne. riittävien henkilötietojen keräämiseksi. 

Suomen sukututkimusseuran nettisivuilta löydät hyviä ohjeita sekä linkkejä eri hakemistoihin ja opetusvideoihin – lue ainakin nämä 10 vinkkiä sukututkimuksen aloittamiseen:  https://www.genealogia.fi/sukututkimuksen-aloittaminen

Tietokanta Leinosista

Sukuseura kokoaa Leinosten historiaa Jäsenten sukuselvitykset kootaan yhteiseen tietokantaan. Sukututkijamme ohjeistaa miten tiedot toimitetaan seuran tallennettavaksi. Tarinat ja kuvat ovat tervetulleita myös viimeistään siinä vaiheessa, kun kyseisestä sukuhaarasta suunnitellaan julkaisua. 

Tulevalla jäsensivustolla kerromme tarkemmin sukuselvitysten tilanteesta sekä julkaisusuunnitelmista. Jäseniä avustetaan sukututkimukseen liittyvissä asioissa sekä ohjataan tietojen ja dokumenttien tallennuksessa. Sivuston julkaisuajankohdasta tiedotetaan jäseniä jäsenkirjeellä, sukulehdessä ja näillä nettisivuilla.