Leinosen sukuseura ry

Leinosen sukuseuran perustamiskokous pidettiin Paltamossa elokuussa 1985 sukua pitkään tutkineiden oululaisten Tatu Leinosen ja Martti Siiran sekä kestiläläisen Tapio Leinosen yhteisestä aloitteesta. Tässä ensimmäisessä sukujuhlassa oli liki 300 osallistujaa ja reilussa vuodessa jäseniäkin jo saman verran.

Leinosten kasvava joukko kokoontuu edelleen vuosittain yhteiseen sukutapahtumaan. Jäsenlehteä Leinosten sukulehti on julkaistu säännöllisesti vuodesta 1987 alkaen. Seuran suurin saavutus on ollut sukuselvitysten kokoaminen laajamittaiseksi tietokannaksi. Tästä lähdeaineistosta Tapio ja Tatu Leinonen ovat yhdessä toimittaneet yhteensä viisi sukujulkaisua Kainuun, Kuusamon ja Tervolan Leinosista.

"Suku on juuret omalle identiteetille" luonnehti yksi seuramme jäsen sukunsa merkitystä. Oman sukutaustamme tuntemus auttaa meitä ymmärtämään itseämme – mistä olen tullut, miksi olen tällainen, miksi asun täällä. Digitoitujen arkistojen ja sukututkimuskurssien monipuolinen tarjonta netissä, geneettinen sukututkimus sekä yhteisöllinen vuoropuhelu mm. sosiaalisessa mediassa ovat tuoneet sukututkimuksen harrastuksen kotisohville. Kiinnostus omaan sukuun ja sukututkimukseen on edelleen voimissaan ja kiehtoo tällä hetkellä myös nuorempia ikäpolvia. 

Sukuseurassammekin katsotaan nyt rohkeasti eteenpäin. Seuralle laaditun tulevaisuuskuvan pohjalta luotsaamme toimintaamme kohti vuotta 2025 ja seuran 40-vuotisjuhlaa.

Sukuseuran tehtävät

Selvitämme Leinosen suvun vaiheita ja historiaa ja tuotamme sukujulkaisuja.

Vaalimme suvun perinteitä ja perintöä.

Edistämme yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.

Viestimme seuramme toiminnasta ja sukututkimustyöstä.

Tuemme toiminnallamme kotiseututyötä.


kuvat Kainuun Leinoset 1 -julkaisusta

Arvot

Yhteinen perintö. Sukumme vaiheet ja historia, yhteinen perimä ja perinteet ovat sukuseuramme kivijalka.

Yhteisöllisyys. Sukuseura edustaa Leinosten laajaa sukua, jossa me kaikki olemme yhdenvertaisia. Yhteenkuuluvuuden tunne syntyy vahvasta yhteisöstä, jossa yhteiset sukujutut ja yhdessä tekeminen tuottavat jaettua iloa.

Avoimuus. Toimintamme, tietomme ja neuvontamme on avointa kaikille jäsenillemme.

Jatkuvuus. Sukumme pitkän historian vaaliminen jatkuu elinvoimaisessa sukuseurassamme sukupolvelta toiselle.

Visio 2025

Jäsenmäärältään merkittävästi kasvaneesta sukuseurastamme on muodostunut Leinosten eri sukuhaaroja ja jäseniä yhdistävä, eloisa ja aktiivinen yhteisö!

Seuran tuottamat sukututkimus- ja jäsenpalvelut, eri maakuntien Leinosten kohtaaminen vuosittaisilla sukupäivillä sekä ajanmukainen viestintä ovat herättäneet Leinosten kiinnostuksen omaan sukuunsa – niin suvun historian tallentamiseen kuin perinteiden ylläpitämiseen. Leinoset juhlivat sukuaan kotimaassa ja rajojen ulkopuolella!

Selvitystyö varhaisten Leinosten muuttoliikkeestä ja asutuksesta sekä eri sukuhaarojen yhteydestä toisiinsa on käynnissä perinteisen ja geneettisen sukututkimuksen sekä historiantutkimuksen keinoin.