Sukututkimuksen tietosuojaseloste

Seloste perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/ 679, 13 ja 14 artikla ja tietosuojalakiin (1015/2018).

Laatimispäiväys: 11.12.2017 / Päivitetty: 21.2.2022

Rekisterinpitäjä

Leinosen Sukuseura ry / yhteyshenkilö Eija Leinonen, puheenjohtaja, puheenjohtaja@leinoset.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Pertti Leinonen, sukututkimusvastaava, hallituksen jäsen, pertti.leinonen@hotmail.com

Eija Leinonen, puheenjohtaja, puheenjohtaja@leinoset.fi

Rekisterin nimi

Leinosen sukuseuran sukututkimusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimus ja sukukirjojen julkaiseminen

Rekisterin tietosisältö 

Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä 

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Tietoja ei julkaista avoimessa verkossa. Vuosittain tehdään tallenne eri sukuhaaroista palvelemaan erityisesti niitä suvun jäseniä, joiden sukuhaarasta ei ole vielä sukukirjaa. Tallennetta myydään seuran sukututkimusrahaston hyväksi. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on yksityisellä tietokoneella, johon pääsy on suojattu salasanalla. Rekisteristä on varmuuskopio ulkoisella kovalevyllä. Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.