Leinosten DNA-sukututkimuksen tämänhetkinen tilanne

Leinosten DNA-sukututkimus on ottanut viime aikoina taas mielenkiintoisia harppauksia eteenpäin ja lisää uusia tuloksia on odotettavissa kesän aikana.

Alkuvuoden aikana uusia Big Y -tuloksia on valmistunut Kainuussa Paltamon Kivesjärven talojen eri sukuhaaroista, sekä Ilomantsista ja Sulkavalta. Myös Kiihtelysvaarasta on valmistunut Family Finder testi, joka tarjoaa mielenkiintoisia uusia tuloksia, vaikka se ei tarkkuudessaan luonnollisestikaan yllä Big Y:n tuloksiin.

DNA-testeistä suoran isälinjaisen Y-kromosomin tutkimus auttaa selvittämään samaa sukunimeä kantavien henkilöiden mahdollisia yhteyksiä toisiinsa ja kertoen samalla suvun sisäisten sukuhaarojen yhteyksistä toisiinsa.

Jo valmistuneiden testitulosten lisäksi uusia Big Y -testejä on tilattu Etelä-Savon alueelta Sulkavalta, Puumalasta ja Mikkelistä yhteensä viisi kappaletta. Myös Pielisjärveltä on tavoitteena saada yksi testi piakkoin tutkittavaksi. Näiden tuloksien odotetaan valmistuvat kesän aikana ja tuloksista pääsemme toivottavasti kuulemaan viimeistään Turun sukupäivillä elokuussa. Liitteenä olevat kaaviokuvat kertovat väliaikatietoa, miten Leinosten eri sukuhaarat ovat geneettisesti yhteydessä toisiinsa koko Suomen alueella, sekä tarkemmin Juvan / Etelä-Savon pääharaan osalta. Kaaviot päivittyvät sitä mukaa, kun uusia testejä valmistuu.

Alkuvuoden aikana valmistuneista testeistä ehkä mielenkiintoisimmat uudet tulokset tulivat Sulkavan Paavo Leinosen (s. 1721) sukuhaarasta. Aiemmin Leinosten "Juvan päähaaran" on katsottu muodostuvan haploryhmästä N-Y34041 noin 1350-luvulta. Tämä Sulkavan ensimmäinen tulos osui hieman kauemmaksi tästä "Juvan päähaarasta", eli haploryhmän N-Y34045 alle, mutta ainoastaan arviolta noin sata vuotta ajassa taaksepäin eli noin 1250-luvulle. Tämä ei liene sattumaa, vaan kertonee, että Leinonen on sukunimenä aiempaa oletusta vanhempi, ja Leinonen on yksi vanhimmista Savon muinaisista suvuista yhdessä mm. Halosen, Ihalempisen, Ikäheimosen ja Kolehmaisen kantasukujen kanssa. Näyttää myös siltä, että sukunimen vaihdoksia Leinosesta muihin sukunimiin on tapahtunut jo ennen asiakirjojen alun aikaa eli ennen 1540-lukua. Tälle odotetaan saatavan vielä lisää vahvistusta, kun erityisesti Etelä-Savon alueen testien tuloksia valmistuu. Etelä-Savo on valikoitunut muutenkin alkuvuoden testien painopistealueeksi, koska sukututkija Ari Kolehmainen on käynnistänyt mittavan ja uraauurtavan paikallisen DNA-tutkimusprojektin nimeltä "Juvalaisten juuret". Tässä projektissa DNA-testien avulla on tavoitteena selvittää juvalaisten sukujen taustoja ja yhteyksiä toisiinsa. Erityisesti projektin tavoitteita on selvittää mistä suunnilta Juvaa on asutettu ja miten vanhaa asutusta DNA-tulosten perusteella Juvan seuduilla on ollut? Leinoset ovat tässä projektissa yksi keskeinen suku, koska asiakirjojen ajan alussa 1540-luvulla Leinoset olivat yksi Juvan suurimmista suvuista.

Ilomantsin Mekrijärven Leinosista valmistunut tulos osui haplopuussa Kainuun Leinosten haaraan, eli Ilomantsin Leinoset ovat samaa "Juvan päähaaraa", joka on siirtynyt Ilomantsiin Paltamosta arviolta 1600- ja 1700-lukujen taitteessa. Pielisjärven Leinosista ei ole vielä valmistunut yhtään tulosta, mutta voisi olla hyvin mahdollista, että Pielisjärven Leinoset kuuluvat ilomantsilaisten kanssa tähän samaan Paltamosta siirtyneeseen ryhmään. Toivottavasti siis Pielisjärveltäkin saataisiin piakkoin tuloksia.

FamilyTree DNA on aloittanut tänä vuonna uutena palveluna tarjoamaan Family Finder eli ns. serkkutestin tilaajille arvion Y-haploryhmästä. Tämä arvio ei ole läheskään yhtä tarkka kuin Big Y testien antama tulos, mutta sekin voi antaa lisätietoa. Leinosten sukututkimuksen kannalta mielenkiintoinen lisätieto on, että Kiihtelysvaaran Leinosista on yksi tällainen arvio valmistunut, ja se antoi haploryhmän N-Z1941. Tämä haploryhmä kuuluu ns. "karjalaisiin sukuihin" ja sen on erkaantunut Juvan / Etelä-Savon Leinosista jo noin 2300 vuotta sitten Sisä-Suomen alueella. Myös Kiteen Kantosyrjästä on valmistunut yksi Y DNA67 tulos ja se viittaa tähän samaan "karjalaiseen haaraan".

Yhteenvetona voisi todeta, että uudet DNA-tulokset ovat vahvistaneet johtopäätöksiä, että Juvan ja Etelä-Savon alueelta on lähtöisin ylivoimaisesti suurin Leinosten päähaara, johon kuulu ainakin Kainuun, Laukaan, Ilomantsin, Iisalmen ja Sulkavan Leinoset / Leinosia. Tämän lisäksi Leinosista näyttää muodostuvan useampi pienempi sukuhaara. Yksi näistä on "savolaisiin sukuihin" luettava Sortavalan ja Impilahden alueen Leinoset, sekä jo aiemmin mainittu "karjalainen suku" Tohmajärvi- Kitee-Kiihtelysvaara alueelta.

Lisätestejä kaivattaisiin erityisesti Kuusamon ja Tervolan alueelta, sekä Tohmajärvi-Kitee-Kiihtelysvaara alueelta, sekä kaikista muistakin pienemmistä sukuhaaroista, joista testejä ei ole vielä tehty. Kuusamon ja Tervolan alueelta testejä kaivattaisiin erityisesti sen takia, että ne ovat molemmat erittäin suuria sukuhaaroja. Tervolasta ei ole vielä valmistunut yhtään testiä. Kuusamosta on valmistunut yksi tulos ja tämä tulos on ristiriidassa siihen, miten Kainuun, Tervolan ja Kuusamon Leinosten sukulaissuhde on perinteisen sukututkimuksen perusteella uskottu olevan. Tohmajärvi-Kitee-Kiihtelysvaaran alueelta on saatu ensimmäisiä arvioita haploryhmästä, mutta yhtään Big Y tulosta ei ole vielä valmistunut. Sukuseuralla on mahdollisuus osallistua usean Big Y -testin tukemiseen edellä mainituista sukuhaaroista noin 50% osuudella Big Y -testin hinnasta. Lisätietoja saa allekirjoittaneelta.

Mika Hirvonen | sukututkimusryhmän tutkija | sihverin.isanta@gmail.com

kaaviot: Mika Hirvonen